About Tux Racer

Tux Racer เป็นซอฟต์แวร์ฟรีเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดยมีสัญลักษ์ของ Linux อย่าง นกเพนกวิน ซึ่งในเกมผู้เล่นจะเป็นผู้ควบคุม Tux (หรือหนึ่งในสามตัวละครอื่นๆ) โดยจะควบคุมตัวแพนกวินในขณะที่ทำการสไลด์ลงสนามหิมะและทานน้ำแข็ง เพื่อเก็บรวบรวมปลาชนิดหนึ่ง

Tux Racer มักได้ความคิดเชิงบวกจากเหล่านักวิจารณ์