Support

FAQ

ไปที่หน้าสำหรับสอบถามคำถามที่พบบ่อย (FAQ) สำหรับรายชื่อของปัญหาที่พบบ่อยและจะพบกับคำตอบเกี่ยวกับ Tux racer

Support Email

ถ้าปัญหาของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่มีตามคำแนะนำในข้างต้นดังกล่าว สามารถส่งอีเมล์สนับสนุนทางเทคนิค support@sunspirestudios.com

Tux Racer เปิดเว็บไซต์

Tux Racer เป็นโครงการ open-source project และ Sunspire Studios มาสานต่อการมีส่วนร่วมกันของแหล่งชุมชน คุณสามารถหาข้อมูลแลการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับแหล่งที่มาของ Tux Racer แต่ Sunspire Studios เท่าที่ให้การสนับสนุนการเปิดตัวเชิงพาณิชย์ของ Tux Racer.